„odhláška z dosavadních odborů“

- vyplňte jen chcete-li být organizováni pouze ve ZO OSD Motol (a platit své příspěvky jen tam ).

 

upozornění – není to nutné, chcete-li být nadále ve stávajících odborech i v nových ZO OSD Motol,
pak by to ovšem znamenalo platbu dvojích příspěvků..... nicméně dle zákona to možné je.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zrušení členství v OSPEA

 

 

Já níže podepsaný(-á), ukončuji ke dni ______200__ svoje členství v odborech  OSPEA

 

K témuž dni zastavte srážku členských příspěvků z mého platu.

 

Důvodem je mé členství v ZO OSD Motol a pouze zde chci být odborově registrován(-a).

 

 

jméno a příjmení________________________________     služební číslo_____________

 

 

V Praze dne :____________200____          podpis :__________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------