Přihláška

do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY

ZO OSD  MOTOL


 

Žádost o přijetí je možné si otevřít, vyplnit a následně vytisknout přímo ve formátu .html nebo ve formátu .doc či .pdf: 

 

 

      Chcete-li platit příspěvky srážkou ze mzdy (1% z čistého příjmu), vyplňte tento formulář:   

 

ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.