Rady pro Vás, pokud potřebujete poradit v případě sporu o zavinění a v případě nehody :

Jak postupovat při dopravní nehodě,popřípadě obdobné mimořádné události:

Þ  Vždy neprodleně zastavit vozidlo.

Þ  Dodržet postup nařízený vnitřními předpisy zaměstnavatele, ohlásit nehodu  RST a řídit se pokyny.  Pokud došlo ke zranění, poskytnout pomoc,  zajistit alespoň 1 svědka.

Þ  Umožnit bezpečný výstup cestujícím.

Þ  Označit místo nehody

Þ  Setrvat na místě do příjezdu složek DP (popř. i Policie)

Þ  Prokázat si navzájem totožnost a údaje o vozidle, pojištění.

Þ  Učinit vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti v místě nehody

Þ  Případnou technickou závadu je nutno uplatňovat již při úvodním vyšetřování

Þ  Vše si přečíst, než cokoli podepíšete !   Pokud s uvedeným NESOUHLASÍTE - NEPODEPISUJTE !  MÁTE PRÁVO ODMÍTNOUT VYPOVÍDAT BEZ PŘÍTOMNOSTI PRÁVNÍKA (§158 TrŘ,§17 S prŘ). 

·     kromě jiného je policista vyšetřující nehodu na místě povinen zhotovit náčrtek místa DN s vyznačením místa střetu, postavení vozidel, mírami a dalšími upřesňujícími vysvětlivkami ...atd. a tento m a jí  ú č a s t n í c i  DN  p r á v o  v i d ě t,  z k o n t r o l o v a t a jako přítomni jeho zhotovení po d e p s a t.  Pokud jim něco na něm nesedí, můžou samozřejmě odmítnout podepsat. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně zhotoveného náčrtku  b y  m ě l i  na vyšetřujícím policistovi p o ž a d o v a t   v y s v ě t l e n í, co to či ono v náčrtku znamená, případně vznést námitky nebo přímo připsat k podpisu, že nesouhlasí s tím a s tím  a proto a proto. To se jim bude samozřejmě policista snažit odmítnout s tím, že nemají do protokolu co vpisovat. Nenechat se v žádném případě odbýt!
Požadovat služební číslo vyšetřujícího policisty - na to mají účastníci DN právo vždy!!!
V nejhorším se dá vždy alespoň napsat, že s takto zhotoveným náčrtkem nesouhlasí a k tomuto nesouhlasu se podepsat. Je to někdy  l e p š í, n e ž  n e p o d e p s a t  n i c - bude zřejmé, že námitky byly ihned a konkrétní, než aby se pak něco později pracně a mnohdy neúspěšně prokazovalo. Správný a přesně mírami popsaný náčrtek je podstatnou součástí dokazování míry zavinění DN - proto je mnou výše uvedené doporučení tak důležité a zabrání v budoucnu
možnému "otočení" zavinění DN!
 

Þ  Nikdy není třeba něco vypsat a podepsat HNED, na vše jsou různě dlouhé  lhůty,rozmyslete si vše,sepište protokol až po opadnutí emocí, popřípadě i po poradě s právním oddělením, odborníkem, předsedou, zkušeným zaměstnancem atp.

Lze samozřejmě též kontaktovat předsedu.(774 746 800  - tarif v síti ZO OSD Motol ZDARMA) či jiného funkcionáře.

  
 Je-li to vážné a spěchá-li to pak :
 Zde získáte telefonní kontakt na právní oddělení OSD Jste v maléru ? Zde: KONTAKT NA PRÁVNÍ ODDĚLENÍ  OSD- neprodleně si vyžádejte pomoc právního odd. našeho svazu. 
Může Vám již přidělit právníka na úvodní výslech ( podání vysvětlení ) u Policie.  Někdy to bývá důležité a řada našich členů to již využila k své plné spokojenosti.
 Zároveň budete vyzváni, abyste zaslali souhlas s právní pomocí naší organizace.

   
     Jste v maléru ? Zde: vzor žádosti o právníka  Ten Vám přidělí Výbor na základě Vaší žádosti.
Vzor žádanky i pravidla přidělení právníka najdete zde, pod tímto tlačítkem.

   Veškerá právní pomoc je pro naše členy samozřejmě BEZPLATNÁ !!!