ZO OSD Motol je zakládající člen našich odborů- celého sdružení, nyní sdružený ve společné Odborové radě. 


ZO OSD Motol je členem Odborového svazu dopravy a jejím prostřednictvím pak i centrály ČMKOS. 

ČMKOS nabízí zajímavý produkt odbory+ viz:  www.odboryplus.cz ušetří tím mnoho peněz členům.


Členové ZO OSD Motol mají veškeré výhody , jako přímí členové Odborové rady, krom vyšší srážky odvodu, která je dána odvodem peněz z příjmu členů na Odborový svaz dopravy (OSD) a ten činí 30%. OSD z něj platí svůj aparát, režii a právníky.

 

ZO OSD Motol pověřilo Odborovou radu svým zastupováním a vyjednáváním, správou nad svou organizací v oblasti personální, evidenční, pracovně-právní i ekonomické (Plná integrace). Odborová rada ale pověřuje funkcionáře jednáním na všech úrovních, jménem všech subjektů sdružených v odborové radě, tudíž zájmy ZO OSD Motol jsou plně hájeny. Odborová rada také zajistí stejný přístup a podmínky pro práci funkcionářům všech subjektů sdružených v Odborové radě, včetně stejných ohodnocení, školení a výhod. 

 

Pro přihlášení se do ZO OSD Motol lze vyplnit přihlášku do Odborové rady a doplnit v kolonce zájem o členství v ZO OSD Motol, sami si vás pak správně zařadíme v evidenci.  

 

Kontakt NA PŘEDSEDU – viz kontakty na funkcionáře Odborové rady – www.odborovarada.cz   Můžete též využít návštěvní den (s kávou zdarma) v naší kanceláři v Motole- Plzeňská 217/101, 150 00, Praha 5 v čase 9´30-15hodin.