Informace pro členy a příznivce.
Tato stránka by měla být vyhrazena vám - příznivcům a členům naší organizace.

Napište nám, co byste zde chtěli mít umístěno
( chcete tu třeba návštěvní knihu..?, ankety..?, kuchařku..?, vtipy..?)  Kontaktujte nás:
info@zoosdmotol.cz  či predseda@zoosdmotol.cz
máme též profil na facebooku:   zoosdmotol  podívejte se....

a víte, že nás můžete sponzorovat....      čtěte níže.....

Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol

  Líbí se Vám naše činnost ?  Máte zájem nás podpořit ?   Máte různé možnosti….

1.   řádné členství v ZO OSD Motol

Možnost být členem má občan starší 15ti let, bez ohledu na druh práce, místo výkonu práce či jeho pobytu a počet jiných členství. Naše nabídka členského vánočního bonusu 1.200,-Kč, minimální náklady na režii výboru a kvalitní právní zázemí naší organizace, včetně různých zvýhodnění a slev, zřejmě začínají potencionální zájemci vnímat jako pozitivní a důležité pro vstup. Věříme, že i nadále se počet našich členů rozroste. Tím dále posílíme vliv v podnicích i možnosti pro naše členy. Výčet členských výhod je rozsáhlý. Právní ochranou počínaje, přes různé slevy a bonusy, organizované akce, výlety a zájezdy, až po pravidelné SMSinfo zdarma konče. Členství se děje vyplněním přihlášky a platbou členských příspěvků (např.srážkou ze mzdy) ve výši 1% z čisté mzdy, nebo min.160,-Kč u OSVČ atp. při indiv.členství. Členové jsou evidováni v různých profesních sekcích, přičemž každá má ve společném výboru organizace zastoupení. Každý řádný člen volí tajně a přímo funkcionáře i předsedu organizace. Každý člen může kandidovat na funkce, není-li souběžně členem jiné OO.   ...Výčet výhod zde.

..

 

   FAN KLUB příznivců – ROH.- přihláška zde

Jde o novink, ve snaze umožnit co nejširšímu okruhu lidí, nemajícímu zájem o členství, kontakt s naší organizací. Platba je symbolická – pouhou jednu korunu měsíčně.  Evidencí v klubu získáte:  pravidelné informace formou SMS info zpráv,  poradenství v naší kanceláři při návštěvním dnu (pátek),  evidenci a uplatnění vašich námětů a předložení návrhů vedení podniku (např. při vyjednávání),  účast na společensko-sportovních akcích spolu s členy naší ZO OSD, zasílání pozvánek e-mailem, možnost publikování článků, inzerce a diskusních fór na webu či facebooku. Organizace si vyhrazuje právo okamžitě zrušit členství ve FAN KLUBU osobě, která porušuje STANOVY OSD, ROH či STATUT ZO OSD MOTOL či jedná v rozporu s dobrými mravy.

 

  sponzorování naší organizace

Jde o novinku, od únorové Konference 2014. Umožňuje dárcům, kteří jsou si vědomi toho, že hájení zájmů zaměstnanců, i pro ně organizované akce, stojí spousty peněz, přispět na činnost ZO OSD Motol a to jak na sociální oblast, tak na režii organizace, nebo třeba jen na konkrétní činnost některé sekce. Finanční dar lze odečíst z daňového základu a na každý, na vaše přání, sepíšeme darovací smlouvu.                                                                        

ZA ZASLANÉ DARY SRDEČNĚ DĚKUJEME.


Číslo účtu:
195756229 /0300 BANKA ČSOB


Variabilní symboly pro dary:
003800 (případně bez variabilního symbolu) – dar ve prospěch celé organizace na sociální program
003801 – Frakce bývalé sekce MIMO DP
003802 – Frakce bývalé sekce KOCOURKOV - dary pro kočičí útulek atp.
003803 – SEKCE ŘED (řidiči tramvají)
003804 – SEKCE Unie frakcí
003805 – Frakce bývalé sekce ÚD-TRAM
003806 – SEKCE MUZEUM STŘEŠOVICE
003807 – SEKCE  DEPO
003808 – SEKCE ŽIŽKOVÁCI
003809 – SEKCE L.D.
003810 – SEKCE VRCHNÍ VEDENÍ
003811 – SEKCE  Metro
003812 – SEKCE  Autobusy
003813 – SEKCE  BUS-ŘEPY
003814 – Frakce bývalé sekce  HOFED
003815 – SEKCE  UDRŽOVAČKY/STABILIZAČNÍ
003816 – SEKCE   ŠKODOVKA
003817 -  SOLIDÁRNÍ FOND – dar se využije pro hrazení pasiv finančně slabých sekcí
003818 -  FOND PRO MDD  – dar se využije pro hrazení Dětského dne – k snížení jeho nákladů
003819 -  NÁBOROVÝ FOND – dar se využije pro hrazení náborové aktivity
003820 -  KANC.POTŘEBY A TISK (REŽIE) – dar se využije pro činnost kanceláře a VZO
003821 -  DAR NA NAVÝŠENÍ OBJEMU VÁNOČNÍCH BONUSŮ
003822 -  JINÝ SPEC.DAR VĚCNĚ URČENÝ PŘÍMO DAROVACÍ SMLOUVOU.

sponzorování věcnými dary:  Součástí Konference a akce Parník bývá TOMBOLA.
Tombola naše členy nic nestojí (neprodáváme lístky- rozdáváme je).
Ceny do tomboly proto bývají většinou od dárců či z přebytků z akcí atp..
Máte-li zájem nám darovat něco do tomboly, přineste věc během návštěvního dne do kanceláře naší organizace v Motole (pátek 9-15).
Věc musí být nepoužitá. Využít lze například nevhodné dárky (kosmetika, hrnečky, dekorace,alkohol atp.)