- --online:              Plzeňská 217 /101 Praha 5 150 00, info@zoosdmotol.cz , IČ: 71242333, účet: 195756229/0300 ....