Proč být v ZO OSD Motol ?

Protože se to vyplatí a rozhodujeme konečně o sobě, nikoli již druzí za nás a o našich penězích jako jiné organizace mající jen místní (poradní) výbory!  ZO OSD Motol je tvořena pouze jedním výkonným výborem, který ale má zastoupení všech profesních činností ze všech našich členů, které sdružuje. Proč chodit ke kováříčkovi, proč předávat informace od předsedů místních poboček k dalším celkům. My pracujeme bezprostředně a ihned. Naše organizace má záběr od místních středisek až po vrcholový management  přímo. Fungujeme již v řadě podniků a institucí. Tam, kde máme skupinu členů, tam i vyjednáváme Kolektivní smlouvu a provádíme kontrolu dodržování bezpečnosti práce.

 

 Členství u nás je nejvýhodnější ze všech známých organizací !  Přesvědčte se:   Seznam výhod v pdf zde

 !

Nabízíme Vám členský bonus cca 1.400,-Kč až 2.000,- Kč ročně s výplatou v hotovosti !!!

Vaše příspěvky lze odečíst z daňového základu.

Vybrané peníze jdou zpět na bonusy a na činnosti zaměřené výhradně pro naše členy.

 

nabízíme :

·                Právní pomoc ZDARMA ode dne vstupu a ve všech případech v souvislosti  pracovně- právním vztahem  (trestně-právní , sociální i přestupkové  řízení ).

·                Výhodný TARIF (od 99,-Kč/měs. za 100 minut kamkoli) a volání a SMS ZDARMA v naší síti !

 aktuální výhodné tarify i mobilní internet-2017 zde ke stažení

·                Finanční výpomoci členům při živelních událostech.

·                Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

·                Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR.

·         Svazové pojištění odpovědnosti za škody zaměstnavateli za solidní cenu, zajištění plnění i soudních sporů o náhr. škody

·           Program ČMKOS Odbory+ zajišťující řadu slev (včetně pohonných hmot, In-katy ČD aj.)

·                Při dlouhodobé nemoci a nezaměstnanosti členství za pouze 35,-Kč měsíčně,

·                 Podporu při narození dítěte ve výši 2.000,- Kč,

·                Slosování členských legitimací o hodnotné ceny, o dárkové koše a tombolu na konferenci

·                Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům

·                sociální program v nouzi a poradenství

·                finanční a věcné dary u příležitosti významných jubileí a odchodů do důchodu, příspěvek při svatbě

·                bezúročné půjčky z rozpočtu naší organizace v opodstatněných důvodech,

·                 sociální příspěvek na dětské tábory až 500,-Kč,

·                  laciný Internet viz výhodné tarify,

·                laciné úrazové pojištění s doživotní rentou...

·                 víkendové zájezdy za atraktivní ceny,

·                příspěvek na svazové akce a akce zájmové, kulturní a sportovní  pořádané či podporované naší ZO,

·                vlastní informační časopis ( registrovaný u MVČR ),

·                LEVNĚJŠÍ ÚROKY, POPLATKY i VEDENÍ ÚČTŮ u smluvních bank,

·                samozřejmostí je řešení problémů na provozovnách, připomínkovací komise, jednání s vrcholovým managementem, kolektivní vyjednávání, personální agenda, řešení mimořádných událostí.. atd.
 

Jsme přímým partnerem managementu a vedení všech úrovní ve všech podnicích kde působíme, pro kolektivní vyjednávání, či jednání o provozních problémech od mistrů po generálního ředitele.

Každý z členů může být volen i volit ve všech strukturách našich odborů, tajnou a přímou volbou.

Každá profese má právo na samosprávnou a nezávislou sekci(či Frakci) a to již od tří členů a na vlastního funkcionáře, při dodržení Finanční směrnice o samofinancování funkcionáře sekcí..

 Schvalování rozpočtu a výše členských bonusů našimi členy je na konferenci s možností ovlivnění jeho změn přímo Vámi členy.

Využijte i Vy členství v ZO OSD Motol. Využili toho již stovky členů z cca 25 podniků a institucí....