Kontakty na funkcionáře Výboru základní organizace (VZO)
a výsledky řádných a mimořádných voleb:


a zde je výčet funkcionářů ke stažení a k tisku v pdf

Každý funkcionář může přidělit našim členům právní pomoc v obecné rovině,
vydat členům veškeré formuláře naší organizace (přihlášky, žádanky, výdej čl.bonusů, jubilea, atp.),
 
přijímat žádosti o soc.příspěvek (dítě,svatba, nemoc, povodně atp.)
v rámci svého pověření jednat jménem zaměstnanců a organizace,
vykonávat přidělenou činnost v rámci svých pravomocí a další.
Naše organizace NEMÁ dílenské výbory bez pravomocí. Všichni členové jsou zastoupeni svými funkcionáři přímo ve vrcholném orgánu = Výboru základní organizace (VZO).
Jednotlivé sekce si mohou pořádat své vlastní schůze.

Každý funkcionář má právo na hrazený paušál mobilního spojení mezi funkcionáři zdarma, na příspěvek na telefonní výdaje, na stravenku při účasti na VZO a další výhody plynoucí z funkce.

Dovolba výkonných mandátů je (v případě potřeby) na každé Konferenci
Místopředsedy si volí(a odvolávají) členové jednotlivých sekcí sami.

Chcete dělat funkcionáře? Nic není nemožné - stále je řada míst, kde nemáme funkcionáře či dokonce ani členy, nebo jen velmi málo. Informujte se u předsedy - každý pátek- kancelář v Motole 9-15 hod.