ZO OSD Motol  je součástí Odborové rady viz www.odborovarada.cz