Představujeme naše samosprávné profesní a zájmové sekce : 

Naše samosprávné sekce, tvoří základní strukturu naší organizace.
Díky sekcím jsou veškeré činnosti zaměstnanců automaticky zastoupeny ve vrcholném řízení organizace-
Výboru základní organizace (VZO).

Svou vlastní sekci si mohou u nás založit již 3 zaměstnanci. Vstupuje-li k nám zaměstnanec sám, je automaticky zařazen do sekce,
která je jeho profesi nejbližší ( např. řidič TRAM do sekce ŘED ), pokud si sám neurčí jinou (vyjma udržovaček).
Profesní sekce mají veto proti přehlasování ve výboru v případě profesní tématiky.
Veškeré důležité rozhodnutí na všech úrovních řízení se dějí tajnou volbou.
Jde o nejvýhodnější a nejdemokratičtější formu řízení a rozhodovaní ze všech známých odborových organizací.
.....Využijte to i Vy....

 Pokud nemáte zájem mít ve Výboru základní organizace svého funkcionáře, ale máte zájem hájit své zájmy - vytvořte si svou  "frakci" v některé sekci.

 

 

                                                                                             Klikněte pro INFO na obrázek.                    

sekce řidičů tramvají

p.Pakosta – 774 746 801

 

sekce zaměstnanců dep-údržby tramvají - p.Jantač Miroslav – 774746814  +  Frakce, sdružená v sekci DEPO, různých činností v Ústředních dílnách   p. Kondrk Michal - 774746821

sekce řidičů autobusů a obslužného personálu garáže Kačerov, Vršovice, Klíčov + ostatní řidiči BUSů bez rozlišení.
p.Bergmann - 774746815

sekce řidičů a obslužného personálu v garáži v Řepích - p.Sarközi Josef - 774746817


 

 


sekce zaměstnanců různých činností v Muzeu Střešovice - p.Zewel Zdeněk - 774746818

sekce zaměstnanců pracujících v různých profesích v Metru-
p.Schmid Jiří - 774746819


sekce zaměstnanců pro údržbu trolej.trakce a výhybek -
p.Kudrna Tomáš- 774746820


sekce zaměstnanců z lanové dráhy na Petřín a v ZOO -
p.Hanuš Jiří - 774746809

Stabilizační / Udržovačky
 sekce členů kteří platíci udržovací příspěvky (studenti, ženy na mateřské, důchodci, nezaměstnaní, insolventi a dlouhodobě nemocní, nezařaditelní, atp.  
Ing. Douša CsC - 774746822


Škodovka
 
sekce zaměstnanců provádějících údržbu Metra
 pro firmu
  Škoda Transportation
 ve Zličíně a na OZM -
pí Richterová 774746808


s
ekce zaměstnanců 
  různých činností ve vozovně Žižkov
 - p.Válek Vlastimil - 774746816


 Frakce v sekci UF- aktivních zaměstnanců z podniků, kde nemají svou sekci -pí Pokorná Dana - 774746813

 

Zaměstnanci ČADu

Sekce zaměstnanců firmy ČAD Blansko –p.Kašpárek  774746807

 *
Kocourkov*
Frakce v sekci UF -pomáhající opuštěným kočkám

Frakce v sekci UF - úředníků a volnočasových nadšenců spojená s bývalou sekcí Live Telecom/Euphony a sekcí Clearman Tončev .
p- Zabloudil
Jiří - 774746800

 

Zde může být Stránka Vaší sekce…(případně Frakce pokud nemáte zájem o svého vlastního funkcionáře)
 Záleží jen na Vás !

Informace
jak založit samosprávnou sekci Vám rádi poskytneme na:
 
774746800 ( v naší síti  je SMS a volání zdarma ) i na:
info@zoosdmotol.cz


Přihlášku naleznete zde:
 
Podklady zde(v pdf)
a zde v doc.  


Seznam výhod pro členy:
 ---zde----.

 
 Jak založit vlastní samosprávnou sekci pod ZO OSD Motol?   Jednoduše - stačí aby tři lidé, které dosavadní sekce nezastupují, vyplnili přihlášku do ZO OSD Motol a své přání na zřízení samosprávné sekci sdělí předsedovi organizace. Ten poté vše potřebné zajistí.  Nemusíte již nadávat na nefunkční odbory - zřiďte si svou samosprávnou sekci pod společným IČ a pod společným rozpočtem, pod společnou právní ochranou a pod společným zázemím  ZO OSD Motol.           
    
 Podklady zde(v pdf) a zde v doc.  

Naše ZO OSD Motol umožňuje všem zájemcům, všech věkových kategorií, všech profesí, bez ohledu na místo pobytu a druh zaměstnání, být organizován a při počtu vyšším než tři lidé i mít svou vlastní samosprávnou sekci. V dnešní asociální době je potřeba být sdružen v akčních a silných celcích s kvalitním servisem a činností pro členy a jste-li přitom nezávislí se svou samosprávou a možností rozhodovat a jednat o vašich zájmech samostatně... co víc si přát...
Proč být v organizacích nefunkčních, těžkopádných, direktivně řízených shora, bez možnosti něco ovlivnit?   Přemýšlejte a jednejte.

Žádost o přihlášku či podklady nám můžete též poslat na:  info@zoosdmotol.cz či na naši adresu:

ZO OSD Motol , Plzeňská 217/101, Praha 5, 150 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zpátky na hlavní stranu